Ettor&Niess Logo
Ruka držiaca sušienku

O nás

Portrét Martina v obleku

Martin Bezák

Obaja sme od júna 2023 advokátmi a konateľmi Ettor&Niess. Právne služby poskytujeme klientom samostatne, ale aj ako členovia viacerých expertných a obhajobných tímov.

Advokácii sa venujem celý svoj profesionálny život, a to hlavne obhajobe klientov obvinených z trestných činov bielych golierov, trestných činov ekonomických, majetkových a korupčných, a tiež obhajobe obvinených právnických osôb. V praxi tým nadväzujem na svoje akademické pôsobenie, v rámci ktorého som sa zameriaval práve na problematiku trestnej zodpovednosti právnických osôb.

Vďaka týmto skúsenostiam som napísal a publikoval viacero odborných prác a článkov. Keďže trestné právo úzko súvisí s ochranou základných práv a slobôd, špecializujem sa aj na zastupovanie klientov pred Ústavným súdom Slovenskej republiky a Európskym súdom pre ľudské práva.

Peter Škriečka

  • na cestu právnej praxe som sa vydal v roku 2005
  • v začiatkoch som pôsobil ako korporátny inhouse právnik
  • v roku 2009 som sa začal venovať advokácii
  • samostatne som vykonával advokáciu od roku 2013 do júna 2023
  • od júna 2014 do marca 2016 som bol riaditeľom kancelárie ministra spravodlivosti Slovenskej republiky
  • som členom Slovenskej advokátskej komory
Vo svojej odbornej praxi sa zameriavam najmä na občianske, obchodné a správne právo. V oblasti civilného práva sa prioritne venujem zmluvnému právu, právu nehnuteľností, ochrane osobnosti, právu duševného a priemyselného vlastníctva, právu obchodných spoločností a družstiev a ochrane proti nekalej súťaži a náhrade škody. Od začiatku svojej praxe sa venujem litigácii, v dôsledku čoho som nadobudol rozsiahle skúsenosti s riešením sporov, a to tak v konaní pred súdom, ako aj mimo pojednávacej miestnosti. V rámci správneho práva sa špecializujem hlavne na stavebné a pozemkové právo.

Keďže každá z uvedených právnych oblastí má aj svoju ústavnoprávnu rovinu, celkom prirodzene som v rámci svojej dlhoročnej právnej praxe získal značné skúsenosti so zastupovaním klientov pred Ústavným súdom Slovenskej republiky.