Ettor&Niess Logo
Ruka držiaca sušienku
Kapitola
2

Jazyk moci

Konfrontácia s nehostinným svetom právnych noriem najčastejšie hrozí pri riešení sporov. Tie môžu vzniknúť z Vašich súkromných alebo obchodných vzťahov s inými osobami. Niektoré majú povahu problémov všedného dňa, iné zase môžu prerásť do problémov závratných rozmerov s vážnymi dopadmi na Váš život či podnikanie.
Modrý tvar zakrýva tvár muža, ktorý má na sebe čierny rolák. Biela čiara sa mu prepletá v blízkosti tváre.
Máte skvelý investičný alebo
podnikateľský zámer, pri
ktorom potrebujete ochrániť
svoje záujmy a práva?
Zasahuje niekto do Vašich
práv duševného alebo
priemyselného vlastníctva?
Uzavreli ste zmluvu
a nebolo Vám zaplatené?
Uviedol o Vás niekto
klamstvo a nechce
sa ospravedlniť?
Neschválili Vám
žiadosť o príspevok
alebo dotáciu?
Pýta od Vás niekto
niečo, na čo nemá
nárok?
Chcete mať dôkladne
upravený Váš právny
vzťah s novým obchodným
partnerom?
Bola Vám uložená
pokuta alebo sankcia
za správny delikt?
Poškodil niekto Váš
majetok a nechce Vám
túto škodu nahradiť?
Využil niekto Vaše
obchodné tajomstvo
bez Vášho súhlasu?
Vo všetkých oblastiach Vás budeme kvalifikovane zastupovať tak, aby ste rýchlo a efektívne ochránili svoje záujmy a domohli sa svojich práv.
Olejomaľba zobrazujúca fajku a text vo francúzštine pod ňou: To nie je fajka.
René Magritte • Zrada obrazov

Čo vidíte namaľované?

Odpovedali ste, že vidíte fajku? Odpovedali ste nesprávne. René Magritte namaľoval iba obraz fajky a pomenoval ho naozaj výstižne – Zrada obrazov. Belgický maliar totiž znázornil obraz fajky, ktorý si nemožno zamieňať s tým, čo reprezentuje. Autor obrazu výstižne podotkol, že namaľovanú fajku si predsa nemôžete naplniť tabakom.

Rovnaký je aj svet právnych noriem. Pojmy obsiahnuté v týchto normách nie sú vždy totožné s entitami skutočného sveta, ktoré majú označovať.

Právnický jazyk je pre človeka často nezrozumiteľný. Ide však o jediný jazyk, ktorému svet právnych noriem rozumie. Ide o jazyk moci.

úvodzovky
Slovo je teraz vírusom. Aj chrípkový vírus mohol byť niekedy zdravou bunkou. Teraz je z neho parazitický organizmus, ktorý napáda a poškodzuje centrálny nervový systém. Moderný človek stratil možnosť mlčania. Pokúste sa zastaviť vnútornú reč. Pokúste sa dosiahnuť čo i len desať sekúnd vnútorného ticha. Narazíte na odporný organizmus, ktorý vás prinúti rozprávať. Tým organizmom je slovo.
William S. Burroughs • The Ticket That Exploded
Ruka držiaca zamotanú niť
Preto je žiaduce, aby ste sa v uzatvorenom svete právnych noriem nechali zastupovať niekým, kto tomuto jazyku rozumie. My vieme z tohto sveta vystúpiť, poskytneme vám naň iný pohľad a pomôžeme Vám uplatniť Vaše práva. Vďaka nám sa vo svete právnych noriem a inštitúcií nestratíte.

Bez prekročenia normy, pokrok nie je možný.

Frank Zappa
Muž, ktorý robí veľký krok