Ettor&Niess Logo
Ruka držiaca sušienku
Kapitola
3

Odvrátená tvár

Menej častá, avšak o to viac zdrvujúca, môže byť Vaša konfrontácia so svetom právnych noriem v prípade, ak Vám štát odhalí svoju odvrátenú tvár a začne Vás nedôvodne alebo nezákonne trestne stíhať. V takýchto prípadoch sme tu pre Vás.
Žltý trojuholník zakrýva tvár muža v čiernom roláku. Trojuholník smeruje opačným smerom ako tvár.
úvodzovky
Keď sa kolesá trestnej mašinérie raz rozbehnú, je ťažké ich zastaviť.
prof. JUDr. Vladimír Mathern, DrSc.
Ruka zastavuje zamotanú niť

Ochotne Vám poskytneme našu pomoc, pri ktorej využijeme naše vzdelanie, skúsenosti a odhodlanie čeliť nespravodlivosti neosobnej trestnej mašinérie.

Zameriavame sa najmä na obhajobu korporácií a klientov obvinených z hospodárskych, majetkových a korupčných trestných činov. Keďže tieto oblasti presahujú rámec samotného trestného práva, a preto je pri nich potrebná aj expertná znalosť iných právnych odvetví a forenzných disciplín, obhajobu klientov vykonávame zásadne tímovo a v spolupráci s odborníkmi z príslušných neprávnych odvetví.

Ľudia, ktorí nespáchali trestný čin, sa domnievajú, že nepotrebujú obhajcu a postačí, aby sa sami postavili pred súd a povedali pravdu.

Muž pomáha žene preskočiť červený trojuholník
Mnohí si myslia, že prítomnosť advokáta podporuje orgány činné v trestnom konaní v presvedčení, že spáchali trestný čin. Nevinný človek predsa nechodí na políciu s advokátom. Neexistuje však prípad, kedy by takýto prístup zlepšil postavenie podozrivej osoby v trestnom konaní.

Je potrebné uvedomiť si, že právo na prítomnosť advokáta pri úkone trestného konania je Vašim ústavným právom.

Advokát Vás bude sprevádzať celým trestným procesom a poskytne Vám pomoc a vysvetlenia.

Treba tiež myslieť na to, že pravda je veľmi relatívny pojem, s ktorým trestné zákony vôbec nepracujú. To, čo vy vnímate ako pravdu a preukázanie neviny, môžu orgány činné v trestnom konaní otočiť vo váš neprospech. Vyhodnotia to ako Vaše priznanie, ktoré bude viesť k ďalšiemu trestnému stíhaniu a možno aj odsúdeniu.
úvodzovky
Nakoniec som sa už vôbec nesnažila brániť ho, keď som spoznala, že pravda nikoho nezaujíma, keď som neustále musela počúvať: Čo máte neustále s tou pravdou, nás pravda predsa nezaujíma!
Josefa Slánská • Zpráva o mém muži
Ruka držiaca zamotané vlákna
Tri trojuholníky visiace vo vzduchu
Tým sa opäť dostávame k jazyku práva – jazyku moci. Obyčajný človek v ťaživej situácii, nad ktorým sa vznáša hrozba trestného stíhania, mu prikladá úplne iný význam ako štátne orgány. Akékoľvek chyby, ktorých sa na počiatku trestného stíhania dopustíte, sú neskôr len málokedy napraviteľné, a to práve kvôli neľútostnému jazyku právnych noriem.
https://ettorniess.sk/audio/svejk.mp3
Osudy dobrého vojaka Švejka
Jaroslav Hašek:
https://bit.ly/aken-hasek
Muž, ktorý sa pozerá horeTri trojuholníky visiace vo vzduchu
Je nevyhnutné, aby Vás týmto stresujúcim procesom od počiatku sprevádzal niekto, kto má s právnym jazykom skúsenosti, rozumie mu, vie byť Vašou oporou a ochráni Vás pred prípadnou svojvôľou štátnych orgánov.
Je nevyhnutné, aby Vás týmto stresujúcim procesom od počiatku sprevádzal niekto, kto má s právnym jazykom skúsenosti, rozumie mu, vie byť Vašou oporou a ochráni Vás pred prípadnou svojvôľou štátnych orgánov.

Neváhajte nás čím skôr kontaktovať, ak vám hrozí trestné stíhanie alebo ste už boli obvinený.