Sme advokáti, ktorí Vás kvalifikovane zastúpia vo svete právnych noriem a inštitúcií.

PRÍBEH

Oranžový štvorec zakrýva tvár muža, ktorý má na sebe čierny rolák.
Kapitola
1

Za maskou

Výrazom persona sa v rímskom práve označovala pôvodne divadelná maska, ktorá reprezentovala určitý typ človeka.
Karel Beran • Pojem osoby v právu
Modrý tvar zakrýva tvár muža, ktorý má na sebe čierny rolák. Biela čiara sa mu prepletá v blízkosti tváre.
Kapitola
2

Jazyk moci

Bez prekročenia normy,
pokrok nie je možný.
Frank Zappa
Žltý trojuholník zakrýva tvár muža v čiernom roláku. Trojuholník smeruje opačným smerom ako tvár.
Kapitola
3

Odvrátená tvár

Keď sa kolesá trestnej mašinérie
raz rozbehnú, 
je ťažké ich zastaviť.
Vladimír Mathern

O nás

JUDr. Peter Škriečka
JUDr. Martin Bezák, PhD.

Zastúpime vás v týchto právnych oblastiach

Aktuality a články

Civilné právo
Novinky z našej kancelárie

Neodkladné opatrenie ako prostriedok obrany proti špekulatívnym žalobám

Novinky z našej kancelárie

Máme nový web!

Ústavné právo
Civilné právo
Iné právne odvetvia

Exekučný súd je povinný ex offo preskúmavať exekučný titul vydaný v nespotrebiteľskej veci z hľadiska, či nejde o rozhodnutie ničotné, ktoré nevyvoláva žiadne právne účinky

Správne právo
Civilné právo
Iné právne odvetvia

Súd nemôže nariadiť neodkladné opatrenie, ktorým zasiahne do právomoci iného štátneho orgánu

Ústavné právo
Iné právne odvetvia
Novinky z domova i zo sveta

Európsky súd pre ľudské práva vyhovel sťažnosti našich klientok, konštatoval porušenie ich práva na spravodlivé súdne konania a priznal im náhradu nemajetkovej ujmy

Ako o každý vzťah, aj o právne vzťahy sa treba starať. Či už ide o príbuzných, priateľov, zamestnancov, obchodných partnerov, alebo vzťahy so štátom – kvalitná starostlivosť znamená menej času a energie venovaných riešeniu sporov. Niekedy však nič neuchráni pred konfliktom, a vtedy je potrebné poskytnúť právnym vzťahom intenzívnu pomoc v podobe efektívneho a rýchleho riešenia sporov.

Prenechajte nám komplexnú starostlivosť o Vaše právne vzťahy a vložte svoj čas a energiu do niečoho príjemnejšieho.

Trojuholník kruh a obdĺžnikStrongman držiaci závažie nad hlavou
Ettor&Niess Logo
Ruka držiaca sušienku