Ettor&Niess Logo
Ruka držiaca sušienku

Máme nový web!

Autor
Martin Bezák
Peter Škriečka
Dátum
6/3/2024
Čas čítania

Páči sa Vám? Budeme radi, ak od Vás dostaneme spätnú väzbu.

Náš web sa chystal na svet takmer desať mesiacov, prípravu sme teda rozhodne nepodcenili a jeho spustenie neuponáhľali. Vytvorili ho skvelí webdizajnéri Pavel a Mat zo Slow&Rat, a myslíme si, že odviedli naozaj skvelú prácu!

Naše zadanie bolo zdanlivo jednoduché. Chceli sme web, ktorý bude nielen informatívny, ale aj obsahovo a vizuálne zaujímavý a najmä odlišný od webov iných advokátskych kancelárií. Zároveň sme chceli, aby okrem informácií o našej advokátskej kancelárii a jej činnosti sprostredkoval návštevníkom aj náš pohľad na výkon advokácie ako služby poskytovanej ľuďom. Ako služby, pri ktorej sa snažíme predovšetkým porozumieť záujmom klienta, a následne ho zastupovať pri dôkladnom presadzovaní týchto záujmov.

Za každým spisom, vecou alebo prípadom našich klientov vidíme v prvom rade príbeh konkrétneho človeka alebo ľudí, a to bez ohľadu na to, či je klientom fyzická alebo právnická osoba.

S našimi klientami sa snažíme budovať si vzťah založený na vzájomnej dôvere, porozumení a rešpekte.

Aby sme klientovi skutočne pomohli, musí nám dôverovať rovnako ako pacient dôveruje svojmu lekárovi. Rovnako musíme dokonale porozumieť jeho situácii, záujmom a možnostiam, aby sme správne nastavili stratégiu, či už obhajoby, alebo vedenia sporu. Pri zastupovaní rešpektujeme osobnosť klienta aj jeho prístup k veci, zároveň však od neho vyžadujeme, aby rešpektoval nami zvolenú a ním vopred odsúhlasenú stratégiu obhajoby alebo vedenia sporu.

Myslíme si, že vizuálna aj obsahová stránka webu skvele vystihuje uvedené myšlienky, a preto by sme radi aj na tomto mieste vyjadrili veľkú vďaku chalanom zo Slow&Rat za ich vynikajúcu prácu a trpezlivosť, ktorú si spolupráca s nami nepochybne vyžadovala.

Vítame náš nový web na svete a prajeme mu, aby sa stal pevnou súčasťou identity našej advokátskej kancelárie!

Martin a Peter