Ettor&Niess Logo
Ruka držiaca sušienku

Exekučný súd je povinný ex offo preskúmavať exekučný titul vydaný v nespotrebiteľskej veci z hľadiska, či nejde o rozhodnutie ničotné, ktoré nevyvoláva žiadne právne účinky

Prekvapivo tŕnistá bola cesta klientov za spravodlivosťou, na zastupovaní ktorých sme sa podieľali, keď bolo od nich exekučne vymáhaných viacero nárokov na podklade exekučných titulov – rozhodcovských rozsudkov, ktoré boli vydané v nespotrebiteľskom rozhodcovskom konaní vo veci, ktorá od počiatku nemohla byť predmetom rozhodcovského konania (išlo o vec podľa § 1 ods. 3 písm. d) zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní).

Vo všetkých týchto exekučných veciach sme od začiatku konzistentne tvrdili, že je povinnosťou exekučného súdu ex offo skúmať a prihliadnuť na zistenú nulitu aktu, ktorá je bez akýchkoľvek pochybností následkom rozhodnutia orgánom, ktorý nedisponuje právomocou na rozhodovanie veci.

Viaceré exekučné súdy vo veciach klientov a súvisiacich veciach tento názor nezdieľali a sprvoti prisvedčili argumentom protistrany, že v nespotrebiteľských veciach je akékoľvek preskúmavanie exekučných titulov exekučnými súdmi vylúčené.

Až Ústavný súd poskytol klientom v týchto veciach definitívnu ochranu, keď vo svojom uznesení č.k. II. ÚS 50/2019-26 zo dňa 06.02.2019 potvrdil správnosť našej argumentácie a následne v ďalšom uznesení o obdobnej veci klientov č.k. ÚS 228/2021-29 zo dňa 01.06.2021 tieto svoje závery zopakoval. Po vydaní týchto rozhodnutí Ústavného súdu exekučné súdy v ostatných veciach klientov tieto závery rešpektovali a po ustálení záveru o ničotnosti exekučných titulov boli všetky zvyšné exekúcie vedené voči klientom zastavené.

Uvedené uznesenia sú dostupné na stránke Ústavného súdu Slovenskej republiky.