Ettor&Niess Logo
Ruka držiaca sušienku

Európsky súd pre ľudské práva vyhovel sťažnosti našich klientok, konštatoval porušenie ich práva na spravodlivé súdne konania a priznal im náhradu nemajetkovej ujmy

Európsky súd pre ľudské práva rozsudkom zo dňa 14.12.2023 rozhodol o sťažnosti našich klientok  JUDr. J. F. a JUDr. V. N. č. 1780/22 tak, že konštatoval porušenie ich práva na spravodlivé súdne konanie, ku ktorému došlo v dôsledku excesívnej dĺžky konania vedeného pred slovenskými vnútroštátnymi súdmi, a každej priznal významnú náhradu nemajetkovej ujmy.

Uvedený rozsudok je dostupný na stráne Európskeho súdu pre ľudské práva.