Ettor&Niess Logo
Ruka držiaca sušienku

Ústavný súd Slovenskej republiky vyhovel ústavnej sťažnosti nášho klienta a konštatoval porušenie jeho práva na osobnú slobodu a zákonného sudcu

Ústavný súd Slovenskej republiky nálezom zo dňa 09.12.2021, č. k. II. ÚS 300/2021-53, rozhodol, že Najvyšší súd Slovenskej republiky porušil základné právo nášho klienta na osobnú slobodu, keď o väzbe nášho klienta rozhodoval na Najvyššom súde sudca, ktorého synovec bol ako prokurátor činný v trestnej veci nášho klienta. Ústavný súd konštatoval, že takýto príbuzenský vzťah medzi sudcom a prokurátorom je takej povahy a intenzity, že objektívne vyvoláva pochybnosti o nestrannosti sudcu nielen u nášho klienta, ale aj u akéhokoľvek nestranného pozorovateľa, čo môže viesť až k strate dôvery občanov v spravodlivosť. 

Uvedený nález je dostupný na stránke Ústavného súdu Slovenskej republiky.